Poniżej prezentujemy znaczenie jednostek, najczęściej używanych w handlu do pomiaru objętości rozmaitych sortymentów surowca drzewnego.

  • Metr sześcienny (kubik), skrót: M3

Definicja : Jednostka ta określa ilość drewna, które zajmuje sześcian o długości boków równych jeden metr. Taki właśnie system pomiaru jest powszechnie stosowany podczas pomiaru objętości drewna użytkowego (budowlanego), oraz do określenia objętości surowca w postaci drewna okrągłego. Przy obliczeniu objętości pojedynczej kłody drewna stosuje się wzór na objętość walca, określając średnicę w połowie długości kłody. Przy obliczaniu ilości kubików drewna okrągłego złożonego w stosy (stosowego) stosuje się przeliczniki normatywne.

  • Metr przestrzenny, skrót: MP

Definicja : Jednostka ta określa objętość zajmowaną przez drewno jak również przez powietrze wypełniające przestrzeń pomiędzy szczapami tegoż drewna, które zmieściło by się w sześcianie o długości boków równych jeden metr. Zależnie od gatunku drewna 1 metr przestrzenny zawiera od 0.65 do 0.7 metra sześciennego. Metr przestrzenny to miara oficjalna, określona zarówno normą branżową numer BN 75-20/9220-01, jak też ujęta w Polskich Normach pod numerem PN-93/D95000. Jednostka ta jest powszechnie stosowana w obrocie paliwami drzewnymi, a szczególnie drewnem w postaci pociętych i połupanych polan.

Firma DREWNO 24 wielkość dostawy wylicza mierząc ilość metrów przestrzennych drewna mechaniczne załadowanego w przestrzeń o znanych wymiarach, czyli na skrzynię samochodu dostawczego.

  • Pozanormatywne jednostki umowne

Niektórzy dostawcy drewna do jego pomiaru używają jednostek umownych, które nie są ujęte w żadnych oficjalnych, urzędowych normach. Są to przykładowo takie określenia jak metr przestrzenny sypany, nasypowy, układany czy też metr handlowy. Z uwagi na brak jednoznacznych uregulowań prawnych co do interpretacji tego rodzaju określeń zaleca się uzgodnienie z dostawcą w jaki sposób praktycznie dokonuje on pomiaru ilości sprzedawanego drewna.