Istnieją jeszcze inne cechy gatunkowe drewna, które mają pewien wpływ na jego praktyczną przydatność jako opał do kominka. Możemy zaliczyć do nich zawartość kory w drewnie, obecność różnych substancji dodatkowych czy też podatność danego gatunku na jego rozdrobnienie, którą określamy mianem "łupliwości".

  • Zawartość kory.

Jest to cecha na którą nie zwraca się aż takiej uwagi, a jednak posiada ona wpływ bezpośrednio na wartość opałową. Nabywca drewna kominkowego kupuje je zazwyczaj razem z korą, która jest również jakimś tam paliwem, ale niestety sporo gorszym od samego drewna. I tutaj dysproporcje między gatunkami też są bardzo duże. Gatunki optymalne jak buk i grab posiadają tylko ok. 7% kory, natomiast gatunki jak dąb i robinia (akacja) posiadają korę w udziale ponad 22% . Oznacza to, że nabywca np. drewna dębowego lub akacjowego dostaje  w 1 metrze 3 razy więcej kory niż w buku, lub patrząc z drugiej strony jest to 16% mniej czystego drewna dla dębu niż dla buka w analogicznej jednostce objętości. Dodatkowy minus grubej i spękanej kory polega na tym, że jest to siedlisko owadów, trocin oraz piasku.

  • Wpływ substancji dodatkowych.

Inne cechy wpływające na przydatność drewna to zawartość kwasów, garbników, żywic i innych substancji dodatkowych. Na przykład zawartość żywicy decydująco ogranicza wykorzystanie drewna pochodzącego z drzew iglastych. Z gatunków liściastych należy wymienić dąb, jego drewno zawiera dużą zawartość kwasów oraz garbników. Jest to istotne ponieważ w trakcie spalania wydziela się między innymi sadza, kwasy, smoła oraz inne substancje, które zanieczyszczają kominek oraz przewód kominowy. Niektóre z tych produktów spalania mogą też powodować korozję elementów stalowych.

  • Łupliwość drewna.

Kolejna cecha mająca wpływ na przydatność danego gatunku to łupliwość, która decyduje o łatwości rąbania drewna. Przykładowo buk i brzoza to gatunki łupliwe i przyjazne dla rąbiącego, niestety grab jest już gatunkiem trudnołupliwym, podobnie jak i dąb. Zakup drewna trudnołupliwego, lecz już odpowiednio rozdrobnionego, w polanach które nadają się od razu jako wsad ułatwi sprawę (a także dodatkowo przyspieszy proces suszenia). W przeciwnym wypadku może się okazać że eksploatacja kominka będzie uciążliwa, a proste narzędzia jak siekiera czy piła ręczna mogą okazać się niewystarczające. Wtedy to zakup choćby np. niewielkiej piły łańcuchowej będzie tutaj wskazany.