Na zdjęciach poniżej:
podręczne zapasy drewna kominkowego w stojakach.

1 2 3 4 5 6 7 8

Na przydatność wybranego gatunku drewna w charakterze opału do kominków wpływa szereg czynników, jednakże decydujące znaczenie mają tutaj jego gęstość oraz jego wilgotność. Dlaczego właśnie tak się dzieje i w jaki sposób każda z tych cech decyduje o wartości opałowej wyjaśniamy poniżej. Natomiast inne cechy drewna - takie o drugorzędnym znaczeniu zostaną omówione na kolejnej stronie.

  • Znaczenie gęstości

Gęstość jest to fizyczna cecha danego gatunku drewna, wynika ona ze samej jego budowy - a konkretnie ze stosunku masy do objętości. Ta cecha dlatego posiada decydujący wpływ na wartość opałową ponieważ - mówiąc potocznie - "im więcej drewna w drewnie" tym dłużej będzie się ono palić. Zawartość dodatkowych składników w niektórych rodzajach drewna, takich jak żywice, może jedynie nieznacznie podnieść ich wartość cieplną. Jednakże tym co dla każdego przeciętnego użytkownika kominka praktycznie decyduje że jedne gatunki drewna przedkładane są przez nich nad inne jest właśnie gęstość.

Aby rzetelnie porównywać gęstość drewna kominkowego różnych gatunków musimy je wysuszyć, tak aby ich wilgotność sprowadzić do tego samego poziomu. Najlepiej przyjąć w tym przypadku wartość graniczną dla drewna kominkowego uznawanego za suche, gdzie zgodnie z normą ma to być drewno, którego wilgotność nie przekracza 25%.

Gęstość różnych gatunków drewna z drzew liściastych.

 

Gatunek
drewna

Świeżo ścięte
[kg/m3]

 Całkowicie suche
[kg/m3]

buk

990

730

dąb

1080

710

grab

1080

830

jesion

920

750

wiąz

950

680

olcha

690

530

brzoza

650

650

klon

870

660

lipa

730

530

Jak widać z powyższej tabeli najwyższe gęstości posiadają klasyczne gatunki twardego drewna - takiego jak buk, dąb, grab czy jesion, a to z kolei przekłada się na ich wysoką wartość opałową. Najczęściej z tej grupy spotykamy w obrocie hurtowym buk oraz dąb,     a rzadziej jesion oraz grab. Istnieją również inne gatunki takie jak na przykład śliwa czy jarzębina, które tak samo posiadają wybitną wartość opałową - ale ze względu na ich   małą dostępność mają one jedynie lokalne znaczenie.

  • Wpływ wilgotności

Wilgotność drewna ma bardzo istotny wpływ na jego wartość opałową. W niektórych przypadkach woda może stanowić nawet 50% wagi świeżo ściętego drewna. Przykładowo jeden metr przestrzenny świeżo ściętego drewna bukowego musi oddać ok. 350 litrów wody, zanim osiągnie pożądaną, niską wilgotność.

Aby jednak wykazać rzeczywisty udział wilgotności na obniżenie jakości opałowej drewna to należy odwołać się do przyjętych w ogrzewnictwie jednostek pomiarowych. I tak szacując wartość opałową (czyli kaloryczność) rozmaitych paliw oceniamy ile energii uzyskamy z przyjętej jednostki wagowej czy też objętościowej tegoż paliwa. W zależości od tego z jakim typem paliwem mamy do czynienia może to być na przykład kilogram, litr czy też metr sześcienny. Natomiast ilość energii jaka powstaje przy spalaniu tej jednostki wyrażamy w megadżulach [MJ]. Przykładowo z jednego metra sześciennego gazu ziemnego uzyskujemy 35 MJ, a spalenie jednego kilograma węgla kamiennego może nam dostarczyć około 27 MJ. Wyliczona w ten sposób ilość energii przekłada się wprost na to ile ciepła uzyskamy z takiego czy innego opału. Dysponując tego rodzaju przelicznikami można oceniać i porównywać kaloryczność nie tylko różnych rodzajów paliw, ale też wykazać różnice dla tego samego paliwa - przy jego odmiennych parametrach jakościowych. Dzięki temu możliwym stało się stworzenie tabeli, zawierającej porównanie jaki wpływ mają różne stopnie zawilgocenia na wartość opałową jednego metra sześciennego spalanego drewna :

Zależność wartości opałowej [GJ/m3] od wilgotności drewna.

Wilgotność
procentowa

buk
dąb

brzoza

wierzba

modrzew

sosna
olcha

świerk

0

10,83

9,69

6,65

8,74

7,98

7,60

20

10,49

9,38

6,44

8,46

7,73

7,36

30

10,24

9,17

6,29

8,27

7,55

7,19

40

9,92

9,87

6,09

8,00

7,31

6,96

50

9,46

8,47

5,81

7,64

6,97

6,64

60

8,78

7,85

5,39

7,08

6,47

6,16

Podsumowując : jak widać z powyżej zamieszczonych danych wilgotność znacząco obniża wartość opałową bez wyjątków, dla każdego jednego gatunku drewna. Dochodzi do tego kolejne niekorzystne zjawisko, jest nim brak możliwości całkowitego spalenia wszystkich składników drewna - ze względu na obniżoną temperaturę spalania. A ponieważ nie spalone produkty wydostają się wraz z dymem na zewnątrz to opalanie wilgotnym drewna stanowi duże obciążenie dla środowiska i jest to proces bardzo nieekologiczny. Ponadto takie niespalone produkty osadzają się pod postacią sadzy i pary wodnej w przewodzie kominowym, zmniejszając ciąg i obniżając ogólną sprawność całego systemu. Z tego powodu jeśli już zdecydujemy się na zakup tańszego półsuchego, czy też świeżego drewna to powinniśmy go przeznaczyć na późniejszy okres użytkowania, kiedy to naturalny proces dosuszania nada zakupionej partii opału odpowiednią przydatność.